Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri Konusunda Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri

Mayıs 2004’de Yeditepe Üniversitesi “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” yüksek lisans programı bitirme projesi olarak “Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri Konusunda Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri” konulu bir çalışma yaptım. Bu çalışmaya 2003-2004 öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan 4’ü özel, 11’i devlet okulu toplam 15 okuldan 45’i okul yöneticisi, 134’ü öğretmen olan toplam 179 kişi“Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri Konusunda Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri” yazısının devamını oku

Duygusal Zeka Yöneticiler için neden önemlidir?

21 nci yüzyılda Duygusal Zeka, üst düzey bir yöneticinin etkililik düzeyini başka bir etkenden daha fazla etkileyecektir. Bu gerçek ayrıca tüm yöneticiler ve profesyoneller için geçerlidir. Charles C. Manz, Ph.D. – Arizona State Un. Graduate School of Business “Center for Creative Leadership” tarafından Fortune 500 şirketlerinde ve 10 Avrupa ülkesinde eşdeğer şirketlerdeki üst düzey yöneticiler ile yapılan“Duygusal Zeka Yöneticiler için neden önemlidir?” yazısının devamını oku