Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sisteminin Havacılık Sektöründe Kullanılması

1. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongre’sinde (HUP) Poster bildiri olarak sunulmuştur. (7-8 aralık 2019) Ayça Mumkule Erşipal & Eray Beceren Amaç: Kokpit, kabin ve hava trafik kontrolörü personelinin seçimi ile kariyer gelişiminin yanı sıra, uçuş emniyeti konusunda kalıcı, sürdürülebilir ve etkili bir yetenek yönetimi sisteminin oluşturulup kullanılması. Yöntem: Elektronik ortamda uygulanan ve sonuçları 175 davranış“Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sisteminin Havacılık Sektöründe Kullanılması” yazısının devamını oku

Yetenek Yönetimi ve Sosyal Zeka

Yetenek Yönetimi, organizasyonun genel amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli yeteneğin; cezbedilmesi, elde tutulması, geliştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Yetenek Yönetim Sürecinde (YYS) süreçte yer alacak yöneticilere çok önemli görevler düşmektedir. Yöneticinin bu yaklaşımda başarılı olabilmesi için bazı “sosyal zeka” becerilerini etkin kullanması gerekmektedir. Empati. Empati yönü güçlü yöneticiler, çok çeşitli duygusal sinyallere kulak verebildiklerinden, yeteneklerin hissedilen ama“Yetenek Yönetimi ve Sosyal Zeka” yazısının devamını oku