Başarılı Yöneticiler..

İş dünyasında başarılı yöneticileri, tökezleyen yöneticilerden ayıran duygusal yeterliliklerin aşağıdaki yeterlilikler olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. (Leslie ve Van Velsor “A look at Derailment today”) Öz denetim: Stres altında sakin kalabilme, kriz anında soğukkanlılığı muhafaza ve öz güveni koruma. Vicdanlılık: Hata ve başarısızlıkları kabullenme, sorumluluğu üstlenme, adil davranma. Güvenilirlik: Dürüst, astları ve ihtiyaçları ile ilgilenen.“Başarılı Yöneticiler..” yazısının devamını oku