Başarılı Yöneticiler..

İş dünyasında başarılı yöneticileri, tökezleyen yöneticilerden ayıran duygusal yeterliliklerin aşağıdaki yeterlilikler olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. (Leslie ve Van Velsor “A look at Derailment today”) Öz denetim: Stres altında sakin kalabilme, kriz anında soğukkanlılığı muhafaza ve öz güveni koruma. Vicdanlılık: Hata ve başarısızlıkları kabullenme, sorumluluğu üstlenme, adil davranma. Güvenilirlik: Dürüst, astları ve ihtiyaçları ile ilgilenen.“Başarılı Yöneticiler..” yazısının devamını oku

Hayatta besleyen ve tüketen insanlar vardır, acaba siz hangisisiniz?

Hayatta besleyen ve tüketen insanlar vardır, acaba siz hangisisiniz?  (Yazarı bilinmeyen bir kaynaktan adapte edilerek çevrilmiştir, Çev. Seden Tuyan) Herkesin içinde görünmeyen bir kova vardır. Bu kova gerek kendimizle, gerekse  başkalarıyla ilgili neler hissettiğimizi ve  kurduğumuz ilişkilerin niteliğini belirler. Hiç bir hafta boyunca sürekli olumlu olaylar yaşayıp da, etrafınızdaki tüm insanlara karşı yapıcı davrandığınızı fark“Hayatta besleyen ve tüketen insanlar vardır, acaba siz hangisisiniz?” yazısının devamını oku