Kurumsal Duygusal Zeka

ABD’de 1985 yılında bir doktora öğrencisi (Payne, Wayne Leon) A study of emotion: Developing Emotional Intelligence; Self-integration; Relating to fear, Pain and Desire (Theory, Structure of reality, Problem-solving, contraction / expansion, tuning in/coming out/letting go) başlığı taşıyan bir doktora tezi  yazmıştır. Bu çalışma ilk olarak “Emotional Intelligence” (Duygusal Zeka) kavramının akademik çevrelerde kullanılmasıydı. 1990 yılında“Kurumsal Duygusal Zeka” yazısının devamını oku