Olumsuz Duygular ve İş Performansı

Christine Pearson ve Christine Porath tarafından yazılan “The Cost of Bad Behavior: How Incivility Is Damaging Your Business and What to Do About It” isimli kitapta Olumsuz Duyguların iş performansına etkileri konusunda bazı araştırma sonuçları var. Sizlerle bunları paylaşmak istedim. Bir çalışan iş yerinde nezaketsiz ve düşmanca bir tavırla karşılaştıktan sonra çalışanların; 2/3’nin performansının düştüğü. 4/5’i bu tatsız olayı“Olumsuz Duygular ve İş Performansı” yazısının devamını oku