Havacılıkta İnsan Faktörleri ve Bilişsel Çarpıtmalar

31 Mart 2021’de PennaAviation’da yayımlandı. https://www.pennaaero.com/yazarlar/eray-beceren/insan-faktorleri-ve-bilissel-carpitmalar/124/ İletişim sürecinde en önemli faktörlerden biri düşüncelerimiz ve iç sesimizdir. Düşünceleri ve iç sesi etkileyenler yaşam boyu biriktirilen, oluşturulan “Bilişsel Çarpıtmalar” diye tanımlanan düşünce kalıplarıdır. Bunlar David Burns tarafından derlenmiştir. Bilişsel çarpıtmalar birçok durumda işe yarar ama bazı durumlarda zora sokabilir. Hatta yoğun, uzun süreli, işlevsiz olumsuz duyguların sebebi“Havacılıkta İnsan Faktörleri ve Bilişsel Çarpıtmalar” yazısının devamını oku

İletişim ve Müdahale Stratejisi

“Yumuşatılmış Anlatım” başlıklı paylaşımımda konu ile ilgili Türk pilotlarımızın görüşlerini de paylaşmıştım. Bu görüşlerden biri şöyleydi; “Stages of assertiveness”e (ask, suggest, direct, take over) henüz başlanmamış, ciddi bir tehdit de henüz yoksa problemi belirtip (100 mil ötedeki fırtına) karşı tarafa bununla ilgili değerlendirme yapması için fırsat tanırken ayni zamanda “chain of command” de uygulanmış olur.“İletişim ve Müdahale Stratejisi” yazısının devamını oku

Yumuşatılmış Anlatım (Mitigated Speech)

Dilbilimciler, Georgia Institute of Technology’den Ute Fischer ve NASA Ames Research Center’dan Judith Orasanu birlikte bir çalışma yaptılar.Katılanlar:Bu çalışmaya üç büyük ABD havayolu şirketinden 157 pilot (69 kaptan ve 88 Yardımcı Pilot) katıldı. Tüm katılımcılar erkekti.Uygulama:Çalışmanın bir aşamasında katılımcılara aşağıdaki senaryo verildi ve böyle bir durumda nasıl tepki verecekleri soruldu:Meteoroloji radarında 25 mil ilerideki bir“Yumuşatılmış Anlatım (Mitigated Speech)” yazısının devamını oku

İş Yaşamınızda İlişkiler..

İş yaşamınızda ilişkiler konusunda hangi alanlarda sıkıntılar yaşıyorsunuz * Karşısındakinin duygularını sezmek,* Karşısındakinin bakış açılarını anlamak* Karşısındakinin endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenmek.* Gündemleri, karar ağlarını ve örgütsel düzeydeki eğilimleri okumak.* Müşterilerin ya da iş arkadaşınızın gereksinimlerini fark etmek ve karşılamak.* Müşterilere ya da iş arkadaşınıza yol göstermek ve ilham vermek.* İkna becerilerini kullanmak.* Astlarına rehberlik“İş Yaşamınızda İlişkiler..” yazısının devamını oku