Duygusal Zekâ, CRM(EKY)’e Ne Katar?

Uzunca bir süredir Havacılıkta İnsan Faktörleri ve Ekip Kaynak Yönetimi ile Duygusal Zekâ kavramı arasında bağlar kurmaya çalışıyor ve bu konuda düşündüklerimi, zihnimde oluşanları paylaşmaya çalışıyorum. Bu süreç devam ederken çok önemli bir bilim insanımız olan Prof. Dr. Sayın Türker Kılıç tarafından dikkatimize sunulan “Bağlantısal Bütünsellik” kavramını bazı konularda dikkate alarak düşünmek gerektiğini anladım. Belki“Duygusal Zekâ, CRM(EKY)’e Ne Katar?” yazısının devamını oku

Duygusal Zekâ’nın Havacılıkta İnsan Faktörlerine Katkısı

Duygusal Zekâ kavramı akademik çevrelerde ilk olarak 1985 yılında kullanılmıştır. Bu ilk çalışma, ABD’de Harvard Üniversitesi’nden Psikolog Peter Salovey ve New Hampshire Üniversitesi’nden Psikolog John Mayer doktora öğrencileri Payne Wayne Leon’a A study of emotion: Developing Emotional Intelligence; Self-integration; Relating to fear, Pain and Desire (Theory, Structure of reality, Problem-solving, contraction / expansion, tuning in/coming“Duygusal Zekâ’nın Havacılıkta İnsan Faktörlerine Katkısı” yazısının devamını oku

İletişim ve Müdahale Stratejisi

“Yumuşatılmış Anlatım” başlıklı paylaşımımda konu ile ilgili Türk pilotlarımızın görüşlerini de paylaşmıştım. Bu görüşlerden biri şöyleydi; “Stages of assertiveness”e (ask, suggest, direct, take over) henüz başlanmamış, ciddi bir tehdit de henüz yoksa problemi belirtip (100 mil ötedeki fırtına) karşı tarafa bununla ilgili değerlendirme yapması için fırsat tanırken ayni zamanda “chain of command” de uygulanmış olur.“İletişim ve Müdahale Stratejisi” yazısının devamını oku

Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sisteminin Havacılık Sektöründe Kullanılması

1. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongre’sinde (HUP) Poster bildiri olarak sunulmuştur. (7-8 aralık 2019) Ayça Mumkule Erşipal & Eray Beceren Amaç: Kokpit, kabin ve hava trafik kontrolörü personelinin seçimi ile kariyer gelişiminin yanı sıra, uçuş emniyeti konusunda kalıcı, sürdürülebilir ve etkili bir yetenek yönetimi sisteminin oluşturulup kullanılması. Yöntem: Elektronik ortamda uygulanan ve sonuçları 175 davranış“Harrison Assessments Yetenek Yönetim Sisteminin Havacılık Sektöründe Kullanılması” yazısının devamını oku

Yumuşatılmış Anlatım (Mitigated Speech)

Dilbilimciler, Georgia Institute of Technology’den Ute Fischer ve NASA Ames Research Center’dan Judith Orasanu birlikte bir çalışma yaptılar.Katılanlar:Bu çalışmaya üç büyük ABD havayolu şirketinden 157 pilot (69 kaptan ve 88 Yardımcı Pilot) katıldı. Tüm katılımcılar erkekti.Uygulama:Çalışmanın bir aşamasında katılımcılara aşağıdaki senaryo verildi ve böyle bir durumda nasıl tepki verecekleri soruldu:Meteoroloji radarında 25 mil ilerideki bir“Yumuşatılmış Anlatım (Mitigated Speech)” yazısının devamını oku